ŞART VE KOŞULLAR

 • Mekan Menajeri sitesi ve uzantılarında kullanılan imajlar sadece referans amacıyla indirilip baskıları alınabilir. www.mekanmenajeri.com sitesi ve uzantılarında kullanılan imajların izinsiz olarak şahsi çıkarlar için kullanılması, yayımlanması, metin değişikliği yapılması, eklemeler ve çıkarmalar yapılması kesinlikle yasaktır. www.mekanmenajeri.com sitesi ve uzantılarında kullanılan imajların her hakkı Mekan Menajeri’a mahfuzdur.
 • Detayları Mekan Menajeri’dan daha sonra talep üzerine sağlanacak olan lokasyon kiralama ile her türlü bilgi aktarımı lokasyon sahibinin acentası sıfatıyla Mekan Menajeri tarafından yürütülecektir. Mekan Menajeri tarafından sağlanan lokasyonla ilgili tüm detaylar, kiralama sürecinde veya öncesinde lokasyon tanıtımına yönelik hazırlanmış her türlü imaj ve fotoğraf sadece söz konusu prodüksiyon için kullanılabilecek, sözkonusu olan prodüksiyon için zorunlu haller doğurmadığı sürece hiç bir şekilde üçüncü şahıslara iletilmeyecektir. Mekan Menajeri, sözleşme şartlarının ihlalinden doğabilecek her türlü maddi zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Daha önce farklı bir anlaşma yapılmamış olmak kaydıyla tüm lokasyon kiralama ücretleri, film çekimi/fotoğraflama eylemleri başlamadan önce kiralamanın yapıldığı gün veya daha öncesinde lokasyon sahibine yapılacaktır.Ödemenin gerçekleştirilmediği hallerde kiralamanın başlayacağı tarihte lokasyona erişime izin verilmeyecektir.
 • Sözleşme öncesi dönem: Potansiyel kiracının film çekimi/fotoğraflama için kira sözleşmesi akdinin öncesinde lokasyonu ziyaret etme hakkı vardır.Kira sözleşmesinin akdinden önce lokasyona götürülecek olan her şahıs ve ekipmanın yasal sorumluluğu potansiyel kiracıya aittir. Sözleşmesinin akdinden önce lokasyonda oluşacak herhangi bir zarardan ne Mekan Menajeri ne de lokasyon sahibi sorumlu tutulur.
 • Ne Mekan Menajeri ne de bu lokasyon acentası tarafından temsil edilen lokasyon sahipleri lokasyonun kiracıya uygunluğu konusunda hiç bir sorumluluk üstlenmez.Lokasyonun bulunduğu koşullarda amaca uygunluğu konusundaki karar ve prodüksiyonun tamamlanması için gerekli ön izinleri almak tamamen potansiyel kiracıya aittir.
 • Mekan Menajeri'nin www.mekanmenajeri.com sitesi ve uzantıları yoluyla reklamı yapılan lokasyonlar genellikle ön rezervasyona tabidir; ancak lokasyon sahipleri, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • Tüm lokasyon kiralama prosedürü, Mekan Menajeri tarafından sağlanan kontrat ve lokasyon kiracısı tarafından belgelenecek toplumsal sorumluluk sigortası şartlarına uygun olacaktır.
 • Lokasyon detayları istek üzerine sunulmuş ancak lokasyon talebi sonrasındaki 24 ay içerisinde talep eden firma ya da yetkilileri tarafından niyet edilen amaç için kullanılmamışsa ilanlarda belirtilen ücretlendirmeye tabi olacaklardır.
 • Lokasyona ulaşım,otopark,gerekli izinler ve lokasyonun korunması için lokasyon kiracısı tarafından kalifiye bir lokasyon müdürü atanmalıdır,böyle bir yetkilinin atanmaması durumunda kiralama talebi geri çevrilebilir.Komşu mahallerde ikame eden şahıs ve kurumlar film yapımı ya da toplu parklardan etkilenebileceği için bu şahıs ve kurumlar iş akdi başlamadan 48 saat öncesinden sözlü olarak , el ilanları yoluyla ya da görevli bulunan film yapım dairesinin yönlendirmesi doğrultusunda bilgilendirilmelidirler.
 • Lokasyon kira bedelleri daha önce farklı bir anlaşma yapılmamışsa on ya da oniki çalışma saatlik iş günü bazından hesaplanır ve ödeme kira akdi başlamadan önce ya da başladığı gün lokasyon sahibine yapılır.
 • Hazırlık günleri,grev günleri ,eski hale getirme günleri anlaşılan günlük çekim/fotoğraflama kira bedelinin yüzde ellisi üzerinden ücretlendirilir.Gerekli hallerde mesai ödemeleri saat bazı ya da part-time bazında olmak koşuluyla kiralama süresi bitiminde ayrıca faturalandırılır ve bunlar fatura ibrazından sonraki ondört gün içinde ödenmelidir.

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

HADİ GÖRÜŞELİM